Marta Bauerová, Romana Hakošová - vedení účetnictví, daně, mzdy

Podvojné účetnictví

Zpracování podvojného účetnictví zahrnuje:

ucetnictvi
 • vedení peněžního deníku z hlediska časového
 • hlavní knihu z hlediska věcného podle účtového rozvrhu
 • knihu analytické evidence rozšiřující informace uvedené na syntetických účtech dle potřeb klienta
 • knihy pohledávek a závazků podle jednotlivých dlužníku a věřitelů
 • pomocné knihy o ostatním majetku, odpisové karty, karty rezerv a časového rozlišení
 • pro plátce DPH zpracování měsíčního a čtvrtletního přiznání s vedením záznamů k dani z přidané hodnoty
 • zpracování účetní závěrky
  • rozvahu
  • výkaz zisků a ztrát
  • přílohy
  • výstupní sestavy