Marta Bauerová, Romana Hakošová - vedení účetnictví, daně, mzdy

Jak je tvořena cena?

cenovka

měsíční paušál zahrnuje:

  • příprava dokladů k zaúčtování, vypsání potřebných účetních dokladů aj.

položka v peněžním deníku zahrnuje:

  • následné zpracování připravených dokladů

zpracování mzdy jednoho zaměstnance zahrnuje:

  • kompletní výpočet mzdy, tisky, odeslání měsíčních přehledů na příslušné úřady aj.

účetní závěrky zahrnují:

  • výpočet, tisky, vyhotovení příloh, vypsání všech tiskopisů a podání na příslušných úřadech

Takto tvořené ceny lépe odpovídají rozsahu účetní agendy, počtu a složitosti zpracovávaných dokladů u každého klienta v každém měsíci zvlášť.