Marta Bauerová, Romana Hakošová - vedení účetnictví, daně, mzdy

Mzdová problematika

Zúčtování mezd pracovníků podnikatele zahrnuje:

mzdy
  • výpočet mzdy
  • stanovení plateb pojistného
  • stanovení srážek z mezd včetně záloh na daň z příjmů
  • vyhotovení všech potřebných tisků, rekapitulací, mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení
  • přihlašování a odhlašování pracovníků na Okresní správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně
  • vyřízení pravidelných kontrol na Okresní správě sociálního zabezpečení
  • výpočet zákonného pojištění (kooperativy) a včasné upozornění na jeho platbu