Marta Bauerová, Romana Hakošová - vedení účetnictví, daně, mzdy

Daňová evidence

Zpracování daňové evidence zahrnuje:

dane
 • vedení peněžního deníku s členěním na příjmy a výdaje dle požadavků klienta
 • knihy pohledávek a závazků podle jednotlivých dlužníků a věřitelů
 • pomocné knihy o ostatním majetku a závazcích a to především evidenci HM a NIM, drobného majetku,odpisové karty, karty rezerv a časového rozlišení
 • pro plátce DPH zpracování měsíčního nebo čtvrtletního přiznání s vedením záznamů k dani z přidané hodnoty
 • zpracování účetní závěrky
  • výkaz majetku a závazcích
  • výkaz příjmů a výdajů
  • výstupních sestav