Marta Bauerová, Romana Hakošová - vedení účetnictví, daně, mzdy

Ceník služeb
Služba Cena
měsíční paušál u podvojného účetnictví 1600,- cenovka
měsíční paušál daňové evidence 600,- cenovka
položka v peněžním deníku 13,- cenovka
zpracování a odeslání kontrolního hlášení 500,- cenovka
zpracování mzdy jednoho zaměstnance - HPP,DOPČ    200,- cenovka
zpracování mzdy jednoho zaměstnance - DOPP 100,- cenovka
 
Účetní závěrky
daňové přiznání z příjmů fyzických osob 1500,- cenovka
přehled na Okresní správu sociálního zabezpečení    350,- cenovka
přehled na příslušnou zdravotní pojišťovnu 350,- cenovka
daňové přiznání z příjmů právnických osob 3000,- cenovka
zákonná příloha právnických osob 500,- cenovka
vložení účetní závěrky do sbírky listin OR 500,- cenovka
 
Jednorázové služby
zpracování daňového přiznání z příjmů fyzických osob
dle § 7,9,10 s výdaji paušálem
1500,- cenovka
zpracování daňového přiznání z příjmů fyzických osob   
dle §6
500,- cenovka
přehled na Okresní správu sociálního zabezpečení    350,- cenovka
přehled na příslušnou zdravotní pojišťovnu 350,- cenovka